Verzenden

De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de gebruiker kenbaar heeft gemaakt. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Voor het verzenden in Nederland brengt de gebruiker aan de consument € 3,95 euro in rekening onder de € 75,- bestelkosten, vanaf dit bedrag zijn de verzendkosten gratis. De verzendkosten voor een artikel naar het buitenland bedragen € 14,95 en vanaf € 100,- zijn de verzendkosten naar het buitenland gratis. Deze kosten zijn onder voorbehoud van de hoeveelheid van de bestelde zaken. Na ontvangst van de betaling, verstuurt de gebruiker de bestelling binnen 2 weken naar de consument. Deze termijn is indicatief en niet fataal. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.